Hướng dẫn sử dụng Back Office của Futurenet

0
824

Truy cập vào Back office bằng link sau: https://futurenet.club/business/powermatrix

Hoặc từ menu YOUR BUSINESS, chọn Back office hoặc từ biểu tượng $ ở menu phía trên bên phải.

Click vào FRIENDS TREE BACKOFFICE chúng ta sẽ truy cập vào Hệ thống 6 Ma trận của FutureNet.

Chọn mở một ma trận bất kỳ mà bạn đã nâng cấp.

Bạn sẽ thấy 6 menu, các thông tin về tài khoản và cây Ma trận Bạn bè.

 1. BOARD (Quay về trang chủ Mạng xã hội) : http://futurenet.club/board
 2. HOME (Quay về trang chủ Back Office chọn cây Ma trận): https://futurenet.club/business

III.YOUR INFO (Thông tin của bạn)

 1. YOUR ACCOUNThttps://futurenet.club/business/yourinfo/youraccount

Quay lại trang Settings để chỉnh sửa các thông tin cá nhân của bạn.

 1. YOUR PROFILE PICTUREhttps://futurenet.club/business/yourinfo/yourpictures

Chỉnh sửa hình đại diện (avatar) và hình nền (background) của trang cá nhân.

 1. SIGN UP KEYShttps://futurenet.club/business/qualification/codes

Tạo key rồi gửi thành viên khác nâng cấp ma trận. Xem chi tiết tại đây:

http://futurenet.vn/huong-dan/227-huong-dan-mua-key-de-chuyen-cho-downline-tu-kich-hoat.html

 1. PAYMENTS HISTORYhttps://futurenet.club/business/payments

Lịch sử thanh toán.

IV.MEMBER TREE (Cây Ma trận Thành viên)

 1. INVITE FRIEND
 2. FRIENDS LISThttps://futurenet.club/business/friendslist

Xem danh sách thành viên đã đăng ký theo link của bạn. Trong danh sách này bạn sẽ thấy:

–  Position / Amount: Ma trận hiện tại họ đã mở

–  Frontliner / Total: Số F1 / Tổng downline của họ

 1. CHOOSETREEhttps://futurenet.club/business

Chọn Cây Ma trận Bạn bè mà bạn đã nâng cấp.

 1. SELECTED FRIENDSTREE: Cây Ma trận Bạn bè đã chọn.
 2. UNILEVELTREEhttps://futurenet.club/business/membertree/unileveltree

V.   QUALIFICATION (Trình độ mà bạn đã đạt được)

 1. MATCHING BONUShttps://futurenet.club/business/qualification/matchingbonus

Hoa hồng đòn bẩy là % thu nhập từ hoa hồng bạn bè của F1.

Ví dụ: Bạn mở ma trận 185$, F1 của bạn có thu nhập từ hoa hồng bạn bè của họ là 20$, bạn có 50% hoa hồng đòn bẩy của F1, nghĩa là bạn nhận được 20$ * 50% = 10$

 1. LEADERBONUShttps://futurenet.club/business/qualification/leaderbonus

Hoa hồng Lãnh đạo bạn sẽ nhận được khi đạt được các yêu cầu như bảng dưới.

Ví dụ: Để nhận được 1% hoa hồng lãnh đạo, bạn phải có 6 F1; 3 trong số họ có 3 F1 của họ và tổng doanh thu đạt được 2000$.

VI.COMISSIONS (Các hoa hồng)

Bạn đã sẵn sàng chưa? Tìm hiểu ngay và đăng ký tham gia thành viên để phát triển Mạng xã hội toàn cầu này để kiếm thu nhập. Đã có hàng triệu người trên thế giới tại 190 quốc gia tham gia, và cũng rất nhiều người có thu nhập hàng ngàn USD.

FutureNet và FutureAdPro là phương pháp kiếm tiền phù hợp cho mọi  người làm việc mọi lúc và mọi nơi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here